Pedagogická činnost

Pedagogická činnost

Na vysokých školách a nejrůznějších odborných, semi-odborných i laických fórech přednáším a vysvětluji už druhou dekádu. Především pro mladé i starší autory, a rovněž pro ty, kteří chtějí poznat jak funguje reklama, k čemu že jsou dobré firemní a produktové značky, jak pracovat s „duševkem a nehmotou“, tedy s výsledky duševního a průmyslového vlastnictví. Za ta léta jsem nashromáždil množství obrazového (i jiného) materiálu, veškeré přednášky jsou díky tomu bohatě ilustrovány případy a příklady z praxe.

Rád pro Vaše kolegy či zaměstnance připravím přednášku či jejich sérii „na míru“ Vašim potřebám. Třeba o díle podle autorského zákona, o licenčních smlouvách, o ochraně duševního bohatství, o ochranných známkách, o citacích a užívání cizích děl, o ochraně designérských děl.... Stručně řečeno podle Vašich potřeb a mých možností, znalostí a schopností v dané věci. Pokud potřebujete autorskoprávní nebo průmyslověprávní otázku “pouze” konzultovat, i tak může má práce pro Vás vypadat.

Proč něco konzultovat nebo někoho školit ve firmách je nasnadě: vyškolení zaměstnanci se méně častěji dopouštějí autorskoprávních či průmyslověprávních deliktů, které povětšině „padají na hlavu“ zaměstnavatele. Tomu se dá předejít, ke spokojenosti podniku, zaměstanců i třetích stran, delikty z hlouposti se stávat nemusí.  Osoby samostatně výdělečně činné pak zase, často z neznalosti či pohodlí,  nechávají takříkajíc “ležet peníze na zemi.” Prevence je nejlevnější obrana a Štěstěna přeje připraveným. Napište nebo zavolejte, kde je vůle, je i cesta, říká se.

Níže výběr nejobsáhlejších současných i historických pedagogických aktivit

• Autorská práva a předpisy související – Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
• Psychologie reklamy a marketingových komunikací – Psychologický ústav Masarykovy university v Brně
• Absolutní nezávislost – Celostátní studentská konference České asociace studentů psychologie “Uplatnění psychologa v praxi”, Olomouc, 5. – 6. března 2004
• Reklama a soutěž, knižní vydání, Trizonia, Praha 1995, rozebráno

Přehled článků do periodického tisku i dalších médií naleznete v sekci Publicistická činnost