EarMark

EarMark: zvuková ochranná známka

Pro uši Vašich zákazníkůearmarkEUjazz_02_w

Právní řád EU umožňuje chránit jako ochrannou známku též melodii, popěvek, zvukovou upoutávku. Jistě znáte několik tónů, doprovázejících značku Intel® Inside /pa pa pa pam/, popěvek firmy McDonald´s® I ´m lovin´ it či melodii zmrzlinářského vozu Family Frost® – to jsou slavné a známé tóny, charakteristické právě pro zmíněné značky. Zvukové ochranné známky přivedou zákazníka až ke dveřím nebo prodejnímu autu, při poslechu melodie se Vám evokuje právě zmíněný produkt, značka výrobku nebo služby. Upoutávání sluchu funguje staletí napříč zbožím a službami, od služeb zábavy po mikroprocesory, od jídla k výkupu kůží, od cirkusu po vědu.

Hudba je univerzální jazyk

Pokud využíváte při své práci se zákazníky také zvukových upoutávek nebo to máte v plánu, obraťte se na nás – pomůžeme Vám k Vaší melodii a její ochraně na území celé Evropské unie!
Proces přípravy a samotného zápisu zvukové ochranné známky zápisu bude samozřejmě jiný, pokud již melodie existuje či pokud je nejprve třeba ji vytvořit.

V případě Vaší už existující melodie je nejprve nutno provést rešerši zvukové známky ve vztahu k již existujícím zapsaným známkám a zjistit tak, zda se některé jiné chráněné melodii příliš nápadně nepodobá, byť nechtěně. Již v této fázi přípravných prací spolupracujeme s profesionálními hudebníky.

V případě tvorby původního zvukového díla je rovněž prováděnou rešerší nutno vymezit mezi již existujícími mantinely zapsaných melodií prostor pro tvorbu novou – zde ve spolupráci se špičkovými hudebníky zajistíme varianty nových děl pro případný pretest a po výběru i převod autorských práv na Vás.

Následně Vás zastoupíme při řízení o zápisu zvukové ochranné známky u OHIM a melodie tak bude pro konkrétní výrobky či služby patřit pouze Vám. Ochranná doba činí 10 let a lze ji opakovaně úplatně obnovovat, resp. nakládat s ní jako s jinou ochrannou známkou, např. slovní či obrazovou.

Vhodné pro silnější společnosti s nadregionální působností, pro “všechny značky na cestách”, pro podniky vědomé potenciálu jedinečné zákonem chráněné zvukové upoutávky zákazníků.

EARMARK_grafika