Průmyslové vzory

Průmyslové vzory

Ochrana původních designérských a designových řešení

prumyslovyvzor_EarMarkEU_Ilustr2014wJak ochránit nový výrobek? Může být tvar čokoládového čerta  nebo dekor kachliček něčím výlučným chráněných vlastnictvím? Nepřísluší průmyslová práva na konkrétní nebo hodně podobný výrobek někomu jinému? Nepřesahuje podobnost cizího výrobku s Vaším výrobkem zákonné hranice? Můžete skutečně ušetřit tím, že provedete řadu úkonů sami? Co v případě námitek a sporných řízení? Nebudou Vaše dosavadní nízké náklady jen odepsatelnou daňově uznatelnou položkou, avšak nakonec řízením „co nedopadlo“?

Uvažujete-li o tom, můžete využít služby českého i evropského patentového zástupce pro práva na design ve věcech

  • • Rešerše (průzkumu) konkurenčních a zaměnitelných výrobků
  • • Přípravy přihlášek průmyslových vzorů včetně RCD (recorded community design)
  •  Převzetí a zastoupení v rámci národního i mezinárodního přihlašovacího řízení a souvisejících služeb
  • • Sporných řízení ve věcech průmyslových vzorů včetně RCD (průmyslové vzory Společenství) atd.
  • Přípravy prodejů, prodejů a převodů průmyslových vzorů
  • Pomoc při marketingové komunikaci při nabídce prodeje průmyslových vzorů
  • • Přípravy příslušných smluv a dokumentů  atd.

a pro další potřebné a sjednané úkony.

Pokud si tedy chcete být jisti, že Vaše přihláška průmyslového vzoru nebude od počátku trpět dětskými nemocemi, kterým se lze vhodně zvolenou spoluprací vyhnout, obraťte se na nás. Rovněž Vám rádi pomůžeme ve věcech průmyslových vzorů již existujících.

CENY PRACÍ

Výše poplatků je dána příslušnými zákonnými normami, nedá se tedy ovlivnit jakoukoliv vůlí kromě vůle zákonodárce. Výše odměny je dána smlouvou mezi zástupcem a zastoupeným a odpovídá rozsahu a obsahu odborné nebo tvůrčí práce.