Spolupráce

 

 Petr_Prehnil_EarMark_EU JUDr. Petr Přehnil, Ph.D.

Patentový zástupce pro ochranné známky a průmyslové vzory, evropský známkový zástupce, evropský zástupce pro průmyslové vzory. Aktivní komerční i nekomerční grafik, tvůrce, pedagog a autor.

Důležité upozornění: od 1. ledna 2019 do 31.12.2019 nebudu poskytovat služby patentového zástupce. 

Vyučen tiskařem u národního podniku TISK Brno. Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor Právo (1991). Doktorandské studium na katedře Obchodního práva  MU v Brně u prof. JUDr. Petra Hajna, DrSc. – specializační obor Reklama a hospodářská soutěž (1996).

Autor knihy Reklama a soutěž, Trizonia Praha (1995) i řady populárně-vědeckých časopiseckých článků na téma autorské právo a práva duševního vlastnictví.

Člen prezidia Art Directors Clubu Brno v letech 1997 – 1999. V letech 1999- 2015 také soudní znalec Krajského soudu v Brně v oboru ekonomika pro odvětví ceny a odhady se specializací autorská a průmyslová práva, ochranné známky, patenty, užitné a průmyslové vzory, licence, know-how, oceňování duševního vlastnictví, nekalá soutěž.

Přednášel na Psychologickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně,  obor Psychologie reklamy a marketingové komunikace. Přednáší Autorské právo a předpisy související na VUT FaVU – Fakultě výtvarného umění.  Společně se Zuzanou Kobíkovou spoluautor specializovaných kuchařských knih Vařím s láskou® – Bezlepková kuchařka nejen pro celiaky | bez lepku, mléka, vajec a Vařím s láskou® Pečivo Moučníky Cukroví | bez lepku, mléka, vajec. Původce (autor) zapsaného RCD (evropského průmyslového vzoru) „Caretub“(2013) rovněž původce tepelně-akumulačního paravánu „PřeDei“.

Trvale spolupracuji především s těmito kolegy:

pavel_brabec_znalectvi72dpiMgr. Pavel Brabec

grafik, výtvarník, vysokoškolský pedagog

Absolvent Školy uměleckých řemesel v Brně (1984) a Pedagogické fakulty Masarykovy university v Brně, obor Český jazyk – Výtvarná výchova (1990), odborný asistent ateliéru grafického designu FaVU VUT v Brně (1993-1998).

Mezi nejznámější realizace patří značky a logotypy: Národní divadlo v Brně (2008), Regina Coeli (2006), Český filharmonický sbor (1990), ATEH (2007) 100 let motorismu BVV (2001)

Jako pedagog i výtvarník se podílí na řadě aktivit národních i mezinárodních projektů Katedry Výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Spolupráce s předními nakladatelstvími i komunikačními agenturami, ČRo a ČTV Brno při řešení grafiky a grafické koncepce komerčních i nekomerčních projektů. Autor mnoha desítek plakátů, m.j. pro Národní divadlo v Brně, festival Moravský podzim a další kulturní akce národního i mezinárodního charakteru. Knižní grafika oceněna na GO KAMERA v roce 2002 za dílo Tamtamy času (Zikmund, Hanzelka, Stingl, Švaříček, vyd. JOTA), ocenění reklamní kampaně G trasa (pro Young&Rubicam) Zlatým louskáčkem etc.

Tvoří nová původní označení a upravuje, opravuje a omlazuje ta, která to potřebují. V současnosti rovněž jednatel grafické a produkční společnosti petit® -grafické studio, s.r.o.

Mgr. Zuzana KobíkováMgr. Zuzana Kobíková

public relations a marketing, copywriting, práce s textem a informacemi

Absolventka oborů Mediální studia a žurnalistika (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno) a Český jazyk a literatura (Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity Opava). Od roku 2001 pracovala jako redaktorka několika odborných médií (např. Typografie, Svět tisku, Revue pro média). Podílela se na PR kampani značek Plzeňský Prazdroj, BBraun či Zelená hvězda. Ve společnosti FOCUS – centrum pro sociální a marketingovou analýzu působila jako manager sběru dat marketingových a sociologických výzkumů (2002-2005) a poté se opět věnovala žurnalistické praxi coby šéfredaktorka online magazínu Relaxuj.cz (2005-2007). Pro společnost Medica Healthworld An Ogilvy Healthworld Affiliate pracovala jako odpovědná redaktorka časopisů Kardiologická revue, Kardiofórum, Česká geriatrická revue a e-learningových projektů. (2008).

V současnosti přednáší na FF MU a věnuje se PR pro Přírodovědeckou fakultu Masarykovy university, rovněž se věnuje vlastní vědecké a autorské práci.Tu tvoří především psaní textů, jejich redakční úprava a práce s informacemi všeho druhu, včetně vyhledávání relevantních odborných podkladů a tvorby vlastních literárních děl. Autorka specializovaných kuchařských knih Vařím s láskou® – Bezlepková kuchařka nejen pro celiaky | bez lepku, méka, vajec a Vařím s láskou® Pečivo Moučníky Cukroví | bez lepku, méka, vajec. Spolupráce omezena na výkon spoluautorství v roce 2017.

foto_vit_selinger_znalectviVít Selinger

grafik, fotograf, webdesign

Absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické v Rožnově pod Radhoštěm (1999).

Od roku 2002 rovněž pracuje v herním průmyslu jako výtvarník – Plastic Reality Technologies, 2k Czech (Illusion Softworks).

Kromě mnoha let spolupráce pro stránky www.znalectvi.cz se zabývá i fotografováním a tvorbou a kódováním www presentací. Mezi další společné realizace patří např. www.spravedlivy.czwww.bujon.cz či www.fotep.cz