Ochranné známky

Tvorba, vývoj a budování značek, registrace ochranných známek

Jak nazvat nový výrobek? Proč může být šampaňské jen z kraje Champagne? Nepřísluší práva na konkrétní nebo hodně podobné označení někomu jinému? Nepřesahuje podobnost Vašeho označení s jiným označením zákonné hranice? Můžete skutečně ušetřit tím, že provedete řadu úkonů sami? Co v případě námitek a sporných řízení? Nebudou Vaše dosavadní nízké náklady jen odepsatelnou položkou, řízením „co nedopadlo“?

Uvažujete-li o tom, můžete využít služby českého i evropského patentového zástupce pro práva na označení a design ve věcech

 • • Rešerše konkurenčních a zaměnitelných označení
 • • Přípravy přihlášek ochranných známek v ČR i zahraničí
 • • Převzetí řízení a zastoupení v rámci národního i mezinárodního přihlašovacího řízení a souvisejících služeb
 • • Sporných řízení ve věcech ochranných známek
 • • Prodejů a převodů ochranných známek

a pro další potřebné a sjednané úkony, mezi něž patří například

 • • Příprava podkladů ochranných známek k registraci, je-li to účelné a nutné, včetně grafické přípravy k zápisu označení jako ochranné známky.
 • • Zatřídění podle příslušných mezinárodních třídníků zboží a služeb.
 • • Facelifting – omlazení, grafická úprava pro zvýraznění grafické jedinečnosti ochranné známky ukázka zde
 • • Rendering – překreslení, překřivkování – odstranění grafických a technických nepřesností  a nedokonalostí, které by mohly komplikovat jak rozlišovací schopnosti ochranné známky, tak životnost a úspěšnost označení.
 • • Kodifikace umístění symbolu ® jako oprávněné obrany proti zdruhovění označení.
 • • Definice barevnosti v modech CMYKPANTONE® a RAL pro přihlášky barevných ochranných známek. Kodifikace označení do podoby grafického manuálu etc.

 ® Pokud si tedy chcete být jisti, že Vaše přihláška ochranné známky nebude od počátku trpět dětskými nemocemi, kterým se lze vhodně zvolenou spoluprací vyhnout, obraťte se na nás. Rovněž Vám rádi pomůžeme ve věcech značek a ochranných známek již existujících.

Důležité upozornění: od 1. ledna 2019 do 31.12.2019 nebudu poskytovat služby patentového zástupce. 

Vývoj slovních i grafických ochranných známekochranneznamky_vyvoj_EarMarkEU_ILU14w

Tvorba slov a novotvarů, grafických i slovních značek , způsobilých ochrany jako ochranné známky. Poeticky to lze označit jako průmyslové básnictví a komerční grafika. Nezaměňovat s „výrobci log“ za nejnižší cenu, prosím: zde vytváříme smysluplná označení a pracujeme s nimi, nevyrábíme nejlevnější loga ani design, ale něco, co by mělo mít v budoucnu jiná “nej” nežli nejlevnější.  Aby to mělo smysl chránit, řečeno co nejjednodušeji, a aby to “fungovalo” jak má.

CENY PRACÍ

Výše poplatků je dána příslušnými zákonnými normami, nedá se tedy ovlivnit jakoukoliv vůlí kromě vůle zákonodárce. Výše odměny je dána smlouvou mezi zástupcem a zastoupeným a odpovídá rozsahu a obsahu odborné nebo tvůrčí práce. Jako typický cenový příklad, obsahující poplatky i odměnu lze použít např. slovní ochrannou známku chránící tři druhy zboží či služeb pro území ČR, kdy taková investice do její ochrany po dobu 10 let přijde majitele na 4,10,- Kč/denně. Jestli je to mnoho či málo posuďťe sami.

O tom, že řízení o přihlášce ochranné známky není jen banální otázkou vyplnění formulářů a jejich odeslání a zaplacení státem daných poplatků (srovnatelné například s koupí internetové domény), svědčí mimo jiné i délka a obsáhlost řízení, jehož průběh je naznačen v ilustraci níže.

prubeh_rizeni_OZ_EarMarkEU2014